مزینان فتو / کویر مزینان به روایت تصویر

کویر!کویر نه تنها نیستان من و ما ،که نیستان ملت ما، این تاریخی که در صورت جغرافیا ظاهر شده است .دکتر شریعتی

مزینان فتو / کویر مزینان به روایت تصویر

کویر!کویر نه تنها نیستان من و ما ،که نیستان ملت ما، این تاریخی که در صورت جغرافیا ظاهر شده است .دکتر شریعتی

با توجه به تنوع وبلاک های متعدد، جای وبلاک تصویری که به جاذبه های گردشگری کویر مزینان پرداخته شود راخالی دیدم ودر این وب تلاش خواهم کرد که ریبایی های زادگاهم را به اشتراک بگذارم به امید روزی که کویر مزینان به همت مدیران مزینانی، قطب گردشگری کشور شود.یاحق

۱۰ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است

هوای ابری کویر

ادامه تابستان

تابستان مزینان

0

خانه موزه دکتر شریعتی تهران

هیچ مذهبی،تاریخی و ملتی چنین خانواده یی ندارد:خانواده ای که در آن پدر  علی است و مادر فاطمه و پسر حسین و دختر زینب است .به هیچ خانواده ای از جا نب ملتی، این همه عشق و اخلاص و ایمان و شعر و خون، نثار نشده است ! ملت ما،بر گرد در و بام خا نه فاطمه یک فرهنگ پدید اورده.دکتر شریعتی

در کویر خدا حضور دارد.

کویر! آن جا که همواره توفان خیز است و همواره آرام، همیشه در دگرگون شدن است و هیچ چیز دگرگون نمی شود،...آنچه در کویر می روید ،گز تاق است این درختان بی باک و صبور و قهرمان.....

کویر؛ انتهای زمین است .پایان سرزمین حیات است. در کویر به چشم می توان دید می تو ان احساس کرد. و از آن است که پیامبران همه از این جا بر خاسته اند و به شهر ها و آبادی هارفته اند.کویر اثر زنده یاد شریعتی

سلام به کوچه های خالی و باغهای بی باغبان
افسوس که گذر زمان همه ی دلخوشی ها را از ما ربود ، یاد شادی های کودکانه در میان درختان توت و تاک و انگورهای شصت عروس و کاهی اش به خیر، یاد نیش زنبورهای سوری و دندِ قرمزهایی که ناگهان بر روی چشمانت می نشستند و با فرو کردن سوزنی کوچک تلنگری بر تو می زدند که این روزها را ازیاد نبری به خیر
یاد کِمِلتَه و اَلوهایی که برای چیدن دزدکی آنها از دیوارهای گلی باغها بالا می رفتیم و تا باغبان پیر می فهمید همچون سوپر من بال در می آوردیم و می گریزیدیم تا امروز به یاد آن فرارها افسوس بخوریم ای کاش پیرمرد باغبان برگوشمان می نواخت تا قدر زحماتش را الآن می دانستیم و به این آسانی از باغها نمی گذشتیم

یاد ماندنهای شب و روز دوستانمان در سه ماهه ی تعطیلی در باغها به خیر که برای دیدنشان از میان صحرای سرسبز می گذشتیم و در سایه ی درخت با آنها می نشستیم و قصه ی امروز را می سرودیم، قصه ی تنهایی . یاد رفاقتهای بی غل و غش با دستان کبره بسته و صورت های آفتا سوخته بخیر

تابلو ورودی مزینان

کوچه باغ مزینان 3

کاروان سرای مزینان

شاه عباسی را تماشا کنید و خاطرات را مرور کنید

کوچه باغ مزینان2