مزینان فتو / کویر مزینان به روایت تصویر

کویر!کویر نه تنها نیستان من و ما ،که نیستان ملت ما، این تاریخی که در صورت جغرافیا ظاهر شده است .دکتر شریعتی

مزینان فتو / کویر مزینان به روایت تصویر

کویر!کویر نه تنها نیستان من و ما ،که نیستان ملت ما، این تاریخی که در صورت جغرافیا ظاهر شده است .دکتر شریعتی

با توجه به تنوع وبلاک های متعدد، جای وبلاک تصویری که به جاذبه های گردشگری کویر مزینان پرداخته شود راخالی دیدم ودر این وب تلاش خواهم کرد که ریبایی های زادگاهم را به اشتراک بگذارم به امید روزی که کویر مزینان به همت مدیران مزینانی، قطب گردشگری کشور شود.یاحق

۴ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

طاعات قبول همشهری

 ضمن قبولی طاعات و عبادات همشهریان عزیر به اطلاع می رساند  زین پس عکس ها  با حجم کمتر  در وبلاک گذاشته خواهد شد تا بتوانید عکس ها را دانلود کنید.

مهدیه مزینانی ها خیابان کلینی

روایت تصویری از مراسم سالگرد شریعتی

تصاویری از اسماعیل اباد حاشیه کویر مزینان