مزینان فتو / کویر مزینان به روایت تصویر

کویر!کویر نه تنها نیستان من و ما ،که نیستان ملت ما، این تاریخی که در صورت جغرافیا ظاهر شده است .دکتر شریعتی

مزینان فتو / کویر مزینان به روایت تصویر

کویر!کویر نه تنها نیستان من و ما ،که نیستان ملت ما، این تاریخی که در صورت جغرافیا ظاهر شده است .دکتر شریعتی

با توجه به تنوع وبلاک های متعدد، جای وبلاک تصویری که به جاذبه های گردشگری کویر مزینان پرداخته شود راخالی دیدم ودر این وب تلاش خواهم کرد که ریبایی های زادگاهم را به اشتراک بگذارم به امید روزی که کویر مزینان به همت مدیران مزینانی، قطب گردشگری کشور شود.یاحق

مزینان در انتظار فرزندانش

تصاویر و نمادها از مراسم دینی و آیینی در کویر مزینان 4

تصاویر و نمادها از مراسم دینی و آیینی در کویر مزینان 3

تصاویر و نمادها از مراسم دینی و آیینی در کویر مزینان 2

اسطوره نخل گردانی درکویر به روایت تصویر

توده ها فقط به توسط تصاویر فکر می کنند و به کمک تصاویر نیز تحت تا ثیر قرار می گیرند فقط تصاویر، ایشان را وسوسه می کند و می رمانند  و تنها تصاویر انگیزه رفتار انها است.گوستاو لوبون

تصاویر و نمادها از مراسم دینی و آیینی در کویر مزینان

هر انقلابی دو چهره دارد خون  و پیام رسالت خون را حسین و یارانش گزاردند و رسالت دوم پیام شهادت را به گوش دنیا رساند ن است و رسالت پیام بر دوش زینب زنی که مردانگی در رکاب او جوان مردی آموخت ورسالت زینب دشوار تر ازرسالت برادرش

ماههای حرام

در قبایل عرب همواره جنگ بود.اما مکه زمین حرام بود و جها ر ماه رجب ،ذی القعده، ذی الحجه، و محرم زمان حرام یعنی جنگ حرام است. دو قبیله که با هم می جنگیدند،تا وارد ماه حرام می شدند جنگ را موقتا تعطیل می کردند اما برای ان که اعلام کنند که در حال جنگ اند واین ارامش از سازش نیست،ماه حرام رسیده است و چون بگذرد جنگ ادامه خواهد یافت، سنت بود که بر قبه ی خیمه فرمانده قبیله، پرچم سرخی بر می فراشتند،تا دوستان،دشمنان و مردم ،همه بدانند که جنگ پایان نیافته است.

انهاکه به کربلا می روند می بینند که جنگ با  پیروزی یزید پایان گرفته و برجنگ، ارامش سیاه سایه افکنده است.اما می بینند که برقبه ی ارامگاه حسین(ع) پرچم سرخی در اهتزاز است.

بگذار این سال های حرام بگذرد.م اثار19 دکتر شریعتی

هوای ابری کویر

ادامه تابستان

تابستان مزینان

0